Eilean Ì
PRÌSEAN
Abaid Eilean Ì
Fosgailte fad na bliadhna.
Fòn: 01681 700512.
Inbhich     £7.10
Clann £4.30
Lasachadh £5.70

Taigh Chailleacha-dubha Ì agus Crois MhicIlleathain
Fosgailte fad na bliadhna; inntrigeadh an-asgaidh

Taigh-tasgaidh Abaid Ì
Dùinte (16/07/12 – 19/05/13) fiosrachadh an-seo.

> Cuir turas air dòigh


An Abaid
AN ABAID
Rannsaich sgeulachd na h-abaid on chaidh a stèidheachadh mar mhanachainn ann an AD 563 chun là an-diugh far a bheil i mar charragh-cuimhne eachdraidheil agus mar ionad-creideimh.
> An Abaid
Naomh Calum Cille
NAOMH CALUM 
CILLE

Ionnsaich mun mhiseanaraidh Èireannach a stèidhich an tuineachadh Crìosdail air an Eilean.


> Naomh Calum Cille
Return of St Oran's cross to Iona
Ceann-Latha

Tha 1450 bliadhna on thàinig Calum Cille a dh’Ì. Leugh mu na tha Alba Aosmhor a’ dèanamh airson seo a chomharrachadh.


> Tachartasan